Show simple item record

dc.contributor.advisorMeidell, Anita
dc.contributor.authorSongedal, Sara Helene
dc.contributor.authorSaltermark, Karoline
dc.date.accessioned2020-03-18T12:27:33Z
dc.date.available2020-03-18T12:27:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647398
dc.description.abstractHelhetlig risikostyring har vokst frem som en holistisk tilnærming for å styre risikoer i organisasjoner. I likhet med andre virksomhetsstyringssystemer er formålet med helhetlig risikostyring å bidra til måloppnåelse. Helhetlig risikostyring og virksomhetsstyringsprosesser har likevel i stor grad vokst frem som separate prosesser, og forskere identifiserer en manglende integrasjon mellom de to systemene. For å utforske hvordan helhetlig risikostyring kan analyseres som en integrert del av virksomhetssyringssystemer utarbeider vi en analysemodell. Analysemodellen baseres på Simons’ rammeverk for virksomhetsstyring og tidligere litteratur om helhetlig risikostyring. Deretter benytter vi en flercasestudie av fem organisasjoner for å utforske hvordan organisasjoner integrerer helhetlig risikostyring med andre virksomhetsstyringssystemer. Funnene våre viser ikke et entydig bilde, da vi ser variasjoner i integrasjonen i de studerte organisasjonene. Vi finner likevel at helhetlig risikostyring integreres med andre virksomhetsstyringssystemer på flere områder, gjennom formelle elementer som risikoaktører, etablering og organisering av en risikostyringsfunksjon, risikorapportering og risikoverktøy, risikorammeverk og risikopolicyer, samt gjennom risikoappetitt. I tillegg kan helhetlig risikostyring integreres gjennom risikovurderinger i ressursallokering og prestasjonsstyring, gjennom risikodiskusjoner og risikoaktørers risk talk, samt gjennom en risikokultur. Med denne oppgaven bidrar vi med en teoretisk modell for å analysere helhetlig risikostyring som en integrert del av virksomhetsstyringssystemer. Et videre bidrag til litteraturen er en flercasestudie av fem ulike organisasjoner. I tillegg gir oppgaven et bidrag til praktikere som ønsker å integrere helhetlig risikostyring med andre virksomhetsstyringssystemer, da vi kommer med empiriske eksempler på hvordan helhetlig risikostyring kan integreres med andre virksomhetsstyringssystemer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleIntegrasjon av helhetlig risikostyring med andre virksomhetsstyringssystemer : en flercasestudie av fem organisasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record