Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerksund, Petter
dc.contributor.authorBerli, Haakon Lunden
dc.contributor.authorHundhammer, Anders
dc.date.accessioned2020-09-21T10:34:55Z
dc.date.available2020-09-21T10:34:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678751
dc.description.abstractDen norske IT-konsulentbransjen har doblet sin omsetning de siste ti årene, sterkt drevet av en økende digitalisering av samfunnet. Samtidig ser vi også at mennesker og selskaper blir mer og mer avhengige av digitale systemer, noe som skaper et marked for denne bransjen. Formålet med denne masteroppgaven er derfor å undersøke hvordan lønnsomhetsnivået i bransjen har utviklet seg, og å prøve å forstå hvilke faktorer som påvirker det observerte lønnsomhetsnivået. Denne utredningen angriper problemstillingen gjennom både en strategisk analyse og en kvantitativ analyse. Datasettet er offentlig tilgjengelige data fra Brønnøysundregisteret. Selve metoden er basert på anerkjente teknikker, og er i høyeste grad generaliserbar for liknende typer datagrunnlag. Den norske IT-konsulentbransjen har fra før vært gjenstand for deskriptive analyser, men det har til nå vært vanskelig å finne kvantitative analyser på området. Denne masteroppgaven søker derfor å gi dypere innsikt i lønnsomhetsnivået i denne bransjen. Den strategiske analysen beskriver dagens situasjon, og avdekker at den norske ITkonsulentbransjen er preget av moderat konkurranse og differensierte forretningsstrategier. Et økt fokus på miljø, effektivisering og bærekraft har ført til større etterspørsel etter bransjens produkter. Produkt- og tjenestespekteret selskapene tilbyr innen digitalisering varierer stort. I tillegg er etableringsbarrierene små og vekstpotensialet stort, noe som fører til mange aktører i alle størrelser. Fra den kvantitative analysen identifiserer denne utredningen lønnsomhetsfaktorene Skala og Kompleksitet som særlig viktige for å forstå selskapenes lønnsomhet. Dette konkretiseres gjennom variablene Andelen konsulenttjenester og Konsern. Selskaper med en andel av inntekter fra konsulenttjenester i intervallene 50-75% og 75-100% opplever en høyere EBITDA-margin på henholdsvis 11,7- og 12,3-prosentpoeng. Selskapene som er en del av et multinasjonalt konsern har i gjennomsnitt 16,1-prosentpoeng høyere lønnsomhet, målt i EBITDA-margin. Resultatene indikerer at når konsulentvirksomheten utgjør en stor andel av virksomheten er dette positivt for lønnsomheten. Dette ser også ut til å gjelde for norske selskaper som er datterselskap av internasjonale selskaper.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectbusiness analyticsen_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleLønnsomhet i den norske IT-konsulentbransjen :en studie av lønnsomhetsfaktorer blant Norges største IT-konsulentselskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record