Show simple item record

dc.contributor.authorSaure, Ingri Marie
dc.contributor.authorWolff Nedberge, Mari
dc.date.accessioned2020-09-22T08:51:55Z
dc.date.available2020-09-22T08:51:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678950
dc.description.abstractFlere rederier i Norge har i de siste årene installert batteri i sine skip. Dette er en betydelig investering som fører til lavere utslipp, redusert drivstofforbruk og lavere generatorvedlikehold. Enova, et statsforetak som bidrar til Norges omstilling mot å bli et lavutslippssamfunn, støtter energieffektiviserende tiltak som batteriinvestering i skip. I utredningen har vi undersøkt batteriinvestering i offshoreskip for å studere i hvilken grad investeringen er lønnsom. Utredningens empiriske grunnlag er basert på fire dybdeintervju med rederier som har skip med batteridrift i dag, samt en dokumentanalyse basert på primærdata vi har fått tilsendt fra Enova. Empirien omfatter seg til å gjelde syv offshoreskip. Vi har gjennomført to investeringsanalyser hvor den første baserer seg på i hvilken grad batteriinvesteringen er lønnsom for samfunnet, og den andre i hvilken grad investeringen er lønnsom for rederiene. Studiens resultater indikerer at batteriinvestering i offshoreskip ikke er lønnsomt for samfunnet. I gjennomsnitt er nåverdien av investeringene på minus 8,17 millioner kroner og en internrente på 1,76 %. Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten viser til negativ lønnsomhet for rederiene. Basert på andre faktorer, som bedret kontraktsvilkår for fartøyene og en god drivstoffreduksjon og utslippsreduksjon, anser vi likevel prosjektene som lønnsomme for rederiene. Analysen peker også i retning av at rederiene er avhengige av statlig støtte for å gjennomføre tiltaket, samt at kundene bør kompensere rederiene i en større grad. Grunnet en liten utvalgsstørrelse gjelder studiens funn kun for utvalget. Vi anser det likevel som sannsynlig at funnene kan være representative for andre offshorefartøy. Studien kan gi innsikt i erfaringer omkring batteri i offshoreskip. På bakgrunn av dette kan studien ses på som et nyttig bidrag til litteratur om batteriinvestering i offshoreskip.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleBatteri i offshoreskip : en investeringsanalyse av batteriinstallasjon i offshoreskipen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record