Show simple item record

dc.contributor.advisorKaarbøe, Katarina
dc.contributor.authorHelberg, Vegard Lilleby
dc.contributor.authorIstad, Lars Kristian
dc.date.accessioned2020-09-22T11:39:34Z
dc.date.available2020-09-22T11:39:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679022
dc.description.abstractMed teknologi som blir stadig bedre og informasjon som spres stadig raskere, blir omgivelsene til dagens organisasjoner i økende grad mer dynamiske. Verden rundt oss blir mer dynamisk, men de tradisjonelle styringspakkene basert på budsjetter får kritikk for ikke å være tilpasset de dynamiske omgivelsene (Johnson & Kaplan, 1987; Hope & Fraser, 2003a; Bogsnes, 2009). Spesielt under kriser endres omgivelsene svært raskt, og dette tilsier at behovet for dynamiske styringspakker burde da være størst. På tross av dette er det gjort lite forskning på dynamiske og tradisjonelle styringspakker under kriser. Derfor tar denne utredningen sikte på å undersøke hvordan ledere oppfatter dynamikk i ulike styringspakker under kriser. Videre belyser utredningen hvordan styringspakker kan utformes på en dynamisk måte. Utredningen er en casestudie som beskriver og forklarer styringspakken og dens dynamikk i to store oljeselskaper, og hvordan disse håndterer krisen som oljeindustrien i dag opplever. Gjennom en kvalitativ tilnærming basert på semistrukturerte intervjuer tar utredningen sikte på å gi inngående kunnskap om selskapenes styringspakker. Mer konkret vil utredningen ta sikte på å besvare følgende forskningsspørsmål: 1) Hvordan ser styringspakken ut i de to selskapene før og under krisen? 2) Hvordan opplever ledere behovet for dynamikk i styringspakken før og under krisen? 3) Hvordan kan styringspakker utformes for å skape dynamisk styringspraksis? Utredningen bygger opp om eksisterende litteratur som tilsier at organisasjoner burde skifte vekk fra budsjetter og over til rullerende prognoser for å skape en dynamisk styringspakke, hvilket igjen vil skape en mer dynamisk styringspraksis. Ved å gå over til en mer dynamisk styringspakke opplever lederne at organisasjonen får en endring i mindset, som følge av at fokuset blir rettet mer framover. Dette gjør at organisasjoner blir mer tilpasningsdyktig til eksterne endringer, hvilket bidrar til at dynamiske styringspakker er spesielt hensiktsmessig under kriser. Tradisjonelle styringspakker basert på budsjett blir derimot raskt utdatert og oppleves som lite hensiktsmessig til å takle kriser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleHvordan skape dynamikk i styringssystemet? Styringssystemet i to store oljeselskaper under oljekrisen : en komparativ casestudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record