Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorEriksen, Fredrik
dc.contributor.authorOrban, Guillaume
dc.date.accessioned2020-09-24T08:03:57Z
dc.date.available2020-09-24T08:03:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679389
dc.description.abstractStudien vår tar for seg styringssystemet «Objectives and Key Results», også referert til som OKR. Formålet med denne masteroppgaven er å finne ut hvordan selskap benytter OKR, samt se på hvordan OKR kan kombineres med andre styringssystem i en styringspakke. For å besvare masteroppgaven har vi gjennomført en spørreundersøkelse av 35 norske selskap, der 24 av selskapene benytter OKR som styringssystem. En tematisk litteraturanalyse av OKR og andre styringssystem viser at OKR har unike særtrekk som skiller styringssystemet fra andre styringssystem. OKR er et enkelt styringssystem, og skal ikke knyttes opp mot belønning. Styringssystemet egner seg svært godt til kortsiktig planlegging, og en kombinasjon av tilnærmingene top-down og bottom-up forsikrer målkongruens i selskap. Samtidig fører bruken av «Stretch Mål» til ambisiøs målsetting. OKR er så vidt vi vet det eneste styringssystemet med disse egenskapene. Våre funn viser at selv om OKR er et styringssystem som er forholdsvis intuitivt og enkelt å forstå, kan styringssystemet være vanskelig å benytte i praksis. Dette begrunnes med at de norske selskapene i undersøkelsen synes å velge antall mål og nøkkelresultater delvis på feil grunnlag i forhold til anbefalingene til OKR-litteraturen. Variasjonen i antall OKR-er blant de norske selskapene kan i hovedsak forklares av variasjon i antall mål. Funnene viser videre at variasjonen i antall mål kan forklares av størrelse på selskapet og periodelengde. Et tema som ikke diskuteres i OKR-litteraturen er hvor bredt OKR bør benyttes i et selskap. Et interessant funn fra studien er at OKR ikke benyttes i alle team i selskapet, dersom teamnivå er det laveste nivået OKR praktiseres. Ved bruk av individnivå benytter flesteparten av selskapene OKR-er for alle individer i selskapet. Avslutningsvis konkluderer vi med at OKR egner seg spesielt dårlig til økonomisk oppfølging og langsiktig planlegging. Komplekse selskap som ønsker å benytte seg av OKR må derfor kombinere OKR med andre styringssystem i en styringspakke. OKR vil egne seg godt for selskap som (1) har utfordringer med målkongruens og å skape et felles syn på hva de viktigste fokusområdene er for hele selskapet, eller (2) ønsker en enkel måte å drive dynamisk målstyring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleEnkelt å forstå, men vanskelig å praktisere : en studie av styringssystemet OKR og hvordan det praktiseres i norske selskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel