Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEilifsen, Aasmund
dc.contributor.authorKronstad, Eirik
dc.date.accessioned2020-09-24T11:34:39Z
dc.date.available2020-09-24T11:34:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679471
dc.description.abstractMålsetting med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan MRR-studenter med revisjonserfaring opplever arbeidssituasjonen og hvordan dette påvirker forventningene om å bli i revisjonsbransjen. Oppgaven tar for seg fem forskningsspørsmål som omfatter den psykologiske kontrakten, arbeidsbelastning, tilhørighet til revisjonsselskapet, opplevelse av rettferdighet og håndtering av rollekonflikt og rolleusikkerhet. Oppgaven har en kvantitativ tilnærming ved at det er sendt en spørreundersøkelse til alle MRR-studentene ved NHH. Spørreundersøkelsen benytter seg i hovedsak av prekodete spørsmål, hvor kjernen i undersøkelsen er knyttet opp mot forskningsspørsmålene, først om arbeidssituasjonen og så om forventninger om å bli i revisjonsbransjen. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at respondentene generelt opplever arbeidssituasjonen på en positiv måte. Korrelasjonsanalysen indikerer at det foreligger signifikant positiv korrelasjon mellom «ønsket tidshorisont på karriere i revisjon» og «oppfyllelse av den psykologiske kontrakten», «omtale blant venner» og «opplevelsen av å bli behandlet rettferdig». Tilsvarende indikerer korrelasjonsanalysen at det foreligger signifikant negativ korrelasjon mellom «tidshorisont på ønsket karriere i revisjon» og variablene «arbeidsbelastning i høysesongen» og «opplevelsen av at handling A belønnes mens det kommuniseres at handling B er ønsket». Samtidig indikerer korrelasjonsanalysen at det foreligger forskjeller mellom kjønn og basert på revisjonserfaring. Den multivariate regresjonsanalysen viser at når alle variablene ses på samlet endres retningen og styrken for noen av variablene. Testvariablene som er signifikante og som fører til økt forventning om å bli i revisjonsbransjen er: «grad av oppfyllelse av den psykologiske kontrakten», «arbeidsbelastning i lavsesongen» og «omtale blant venner». Variablene «opplevelse av brudd på den psykologiske kontrakten (ja/nei)» og «arbeidsbelastning i høysesongen» fører til at forventningen om å bli i revisjonsbransjen avtar. Resterende testvariabler i modellen er ikke signifikante. Kontrollvariablene «alder» og «revisjonserfaring» er signifikante, det er ikke «kjønn». «Alder» fører til økt forventning om å bli i revisjonsbransjen mens «revisjonserfaring» fører til at forventningen avtar. Resultatene fra utredningen indikerer dermed at opplevelsen av arbeidssituasjonen, blant MRR-studenter med revisjonserfaring, henger sammen med studentenes «turnover» intensjon1.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectrevisjonen_US
dc.titleRevisors arbeidssituasjon og forventninger om å forbli i revisjonsbransjen : en undersøkelse av hvordan MRR-studentene ved NHH med revisjonserfaring opplever arbeidssituasjonen og hvordan dette påvirker forventninger om å bli i revisjonsbransjen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel