Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Trond E.
dc.contributor.authorUlvang, Kristine Dalland
dc.contributor.authorAmundsen, Rikke Sofie
dc.date.accessioned2020-09-24T11:56:43Z
dc.date.available2020-09-24T11:56:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679482
dc.description.abstractDenne utredningen ser på hvilken effekt implementering av robot- og sensorteknologi kan ha på Bergen Renholds lønnsomhet, arbeidsforhold, miljøpåvirkning og kvalitet på tjenester. Hensikten med studien er å avdekke faktorer som kan bidra til å påvirke effektene implementering av robot- og sensorteknologi har for bedriften. For at bedriften skal lykkes med dette er de avhengig av flere eksterne og interne forhold som for eksempel konkurransesituasjonen i markedet og de ansattes forventninger og omstillingsevne. Ettersom dette er et lite utforsket tema med lite tilgjengelig data har vi tatt i bruk et eksplorerende design. Ved å ta i bruk et eksplorerende design har vi hatt mulighet til å være mer åpen for uventede forhold og kontekstuelle forhold. Vi har besvart forskningsspørsmålet gjennom en casestudie av Bergen Renhold hvor vi har gjennomført intervjuer av de ansatte, observert en renholdsrobot, vurdert vesentlige eksterne drivkrefter og utarbeidet en lønnsomhetsanalyse for investering av renholdsroboter. Med dette som utgangpspunkt har vi tilslutt utført en scenarioanalyse som viser potensielle fremtidige situasjoner for bedriften. Dette har resultert i fire selvstendige scenarier som henholdsvis tar for seg lønnsomhet, arbeidsforhold, miljøpåvirkning og kvalitet. Scenario 1 viser at lønnsomheten med stor sannsynlighet vil øke som følge av reduserte lønnskostnader, men at dette varierer med lokalets størrelse og robotens funksjonalitet. Scenario 2 viser at arbeidsforholdene sannsynligvis vil forbedre seg da arbeidsoppgavene blir forenklet og mindre belastende. Dette er også påvirket av om teknologien fungerer slik den er tiltenkt. Scenario 3 viser at det sannsynligvis vil forekomme miljøgevinster ved å ta i bruk renholdsroboter og behovsstyrt renhold. Dette vil skje i form av reduksjon i forbruk av vann, energi, rengjøringsutstyr og kjemikalier. Scenario 4 gir tvetydige svar på om kvaliteten vil øke eller ikke ved implementering av robot- og sensorteknologi. Hvordan renholdsroboten og sensorteknologien fungerer vil ha en betydelig innvirkning på dette området.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleImplementering av robot- og sensorteknologi i renholdstjenester : en casestudie av Bergen Renholden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record