Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlovland, Jan Tore
dc.contributor.authorOuden, Julia den
dc.contributor.authorNore, Hanne Grotle
dc.date.accessioned2020-09-29T09:17:18Z
dc.date.available2020-09-29T09:17:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680203
dc.description.abstractNorges Bank innførte høsten 2011 et kvotebasert system for styring av bankenes reserver. I denne utredningen analyserer vi det nye systemets effekter på rentedannelsen av de korte norske pengemarkedsrentene, med fokus på Nowa og tremåneders Nibor. Vi benytter kvalitativ og kvantitativ metode for å belyse problemstillingen. Den kvalitative analysen sammenstiller ni bankers erfaringer med kvotesystemet og danner bakteppet for den tredelte kvantitative analysen, som utgjør hoveddelen av utredningen. Analysen baseres på daglige data mellom 02.01.08 og 20.05.20. Vi begynner med en kartlegging av langtidseffektene av kvotesystemet på tremåneders Nibor-påslag. Deretter studerer vi utviklingen til Nowa over tid, samt identifiserer drivere av forskjellen mellom Nowa og styringsrenten i Norge. Til sist undersøker vi effektene av coronapandemien på det norske pengemarkedet, med fokus på å evaluere hvorvidt kvotesystemet er robust. I analysene benyttes tidsserieregresjoner, statistiske hypotesetester og volatilitetsanalyser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.subjectbusiness analyticsen_US
dc.titleEffektene av Norges Banks kvotebaserte likviditetsstyringssystem på rentedannelsen av korte norske pengemarkedsrenter : en empirisk studie av Nowa og Nibor i perioden 2008-2020en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel