Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDanilova, Kjersti Berg
dc.contributor.authorFjørtoft, Lars Ole Taule
dc.contributor.authorHjemdal, Maren Helene
dc.date.accessioned2020-09-29T13:03:04Z
dc.date.available2020-09-29T13:03:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680334
dc.description.abstractEn digital transformasjon er en omfattende og ressurskrevende prosess som kan føre til vesentlig usikkerhet i en organisasjon. Utnyttelsen og integreringen av nye digitale og teknologiske løsninger blir stadig mer utbredt. Til tross for dette, viser det seg at usikkerhet knyttet til slike endringsprosesser er et mindre utforsket fenomen innen endringslitteraturen. Formålet med denne studien er derfor å bidra med ny innsikt til litteraturen gjennom å identifisere ulike faktorer for usikkerhet, og følgelig avdekke hvordan organisasjoner håndterer usikkerhet i en digital transformasjon. Vi har gjennomført en kvalitativ casestudie av en casebedrift i startfasen av en digital transformasjon. Gjennom en tematisk analyse av et datagrunnlag bestående av åtte semistrukturerte dybdeintervjuer har vi identifisert en rekke former for usikkerhet. Her har vi funnet at det er strategisk usikkerhet knyttet organisasjoners fremtidige retning og omgivelser. Videre har vi funnet strukturell usikkerhet knyttet til ansvarsfordeling, eierskap, prioritering av prosjekter og endringskapasitet. Vi har også avdekket jobbrelatert usikkerhet knyttet til jobbsikkerhet, endringer i de ansattes arbeidshverdag og krav til ny kompetanse som følger av den digitale transformasjonen. For å håndtere de identifiserte formene for usikkerhet i en digital transformasjon, indikerer studien at en organisasjon kan ta i bruk ulike grep. Kommunikasjon kan benyttes som et virkemiddel for å både redusere og å konstruere usikkerhet. Organisasjoner bør beholde en viss grad av usikkerhet for å skape en etterspørsel etter informasjon, og samtidig redusere usikkerhet til et nivå som oppgaven definerer som ønskelig. Det er avgjørende at kommunikasjonen gir betimelig og presis informasjon på en personlig og rik måte, som er tilpasset et riktig medium. Videre bør en langsiktig strategi utarbeides og inkluderes aktivt i kommunikasjonen. I tillegg kan involvering av de ansatte bidra til å forankre og å skape mening rundt endringen, og følgelig redusere motstand gjennom toveiskommunikasjon. Endringskapasiteten i en digital transformasjon er under et særlig stort press. Roller som en kommunikasjonsansvarlig og en dedikert endringsansvarlig kan håndtere usikkerheten knyttet til en presset endringskapasitet. En dedikert endringsansvarlig synes å være spesielt vesentlig for å håndtere usikkerhet gjennom å drive den digitale transformasjonen fremover og å avlaste ledelsen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleHåndtering av usikkerhet i en digital transformasjon : en kvalitativ casestudie av G2 Oceanen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel