Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKunze, Astrid
dc.contributor.authorHestenes, Kristian
dc.contributor.authorThorsen, Peder
dc.date.accessioned2020-10-13T10:48:38Z
dc.date.available2020-10-13T10:48:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682434
dc.description.abstractFormålet med denne avhandlingen er å undersøke hvordan det økte elbilsalget i perioden 2008 – 2016 har påvirket lønnsomheten til bilforhandlerne i Norge. Videre ønsket vi å undersøke hvordan elbilsalget påvirket markedet i sin helhet, samt aktørene som solgte og ikke solgte elbiler. Etter å ha analysert markedet rundt elbiler og trukket frem det viktigste teoretiske grunnlaget, kom vi frem til tre hypoteser som skulle hjelpe oss til å besvare forskningsspørsmålet. 1. Økningen i salg av elbiler har påvirket lønnsomheten til bilforhandlere negativt. 2. Økningen i salg av elbiler har påvirket lønnsomheten til bilforhandlere som selger elbiler positivt. 3. Økningen i salg av elbiler har påvirket lønnsomheten til bilforhandlere som ikke selger elbiler negativt. Vi har fått samtlige data fra Institutt for Samfunns- og Næringslivforskning (SNF), Statistisk Sentralbyrå (SSB) og NordPool. SNF sin database blir sett på som troverdig og vi ønsker derfor å benytte datamaterialet som var tilgjengelig. Perioden strekker seg derfor fra 2008- 2016. For å teste dataen har vi valgt å bruke lønnsomhetsmålene: avkastning på totalkapital (ROA), inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA-marginen) og avkastning på egenkapital (ROE). For å undersøke forskningsspørsmålet og hypotesene, valgte vi å gjøre tre regresjonsanalyser. Disse analysene ble sett opp mot hypotesene og resultatene tilsier at økt elbilsalg fører til en minimal økt lønnsomhet i bilbransjen samlet sett, hos bilforhandlere som selger elbiler og hos bilforhandlere som ikke selger elbiler. Dermed kunne vi forkaste hypotese 1 og 3, mens vi beholdt hypotese 2 som er at det økte elbilsalget påvirket bilforhandlerne som solgte elbiler positivt. Ut ifra resultatene i denne avhandlingen, kan vi konkludere med at det økte elbilsalget har en positiv marginal effekt på lønnsomheten til bilforhandlerne i Norge.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleLønnsomhet blant norske bilforhandlere etter introduksjonen av elbiler : en empirisk studie av hvordan en økning i andel elbiler har påvirket lønnsomheten til bilforhandlere i Norge.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel