Show simple item record

dc.contributor.authorKulset, Ellen Hiorth Marthinsen
dc.contributor.authorLudvigsen, Eivind
dc.contributor.authorBaksaas, Kjell Magne
dc.date.accessioned2020-12-22T09:39:25Z
dc.date.available2020-12-22T09:39:25Z
dc.date.created2020-12-04T12:49:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn9788202706463
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720719
dc.description.abstractRegnskapslovens straffebestemmelse i § 8-5 og straffeloven § 392 gir ingen klar angivelse av når et feil regnskapsestimat blir straffbart. Revisor har ved sin gjennomgang et avklart vesentlighetsprinsipp å forholde seg til. Noe tilsvarende finnes ikke uttrykt i regnskapsloven, men teori og reelle hensyn tilsier at noe tilsvarende finnes også i regnskapsretten. Ut fra de nevnte bestemmelsenes ordlyd og forarbeider vil imidlertid ethvert avvik fra beste estimat kunne straffeforfølges, og den begrensede rettspraksisen som foreligger, gir ikke noe grunnlag for å konkludere med det motsatte. Påtalemyndighetene synes i sin praksis å legge inn en nedre grense for hva som faktisk blir straffeforfulgt, men dette belyser ikke selve straffbarheten i særlig grad og bidrar ikke til forutsigbarhet. Det er heller ingen påviselig forankring for å si at den nedre grensen som praktiseres av påtalemyndigheten, er bygget på, eller forutsetter, noe regnskapsrettslig vesentlighetsprinsipp. Det synes å være et rettssikkerhetsproblem at lovteksten favner for vidt og/eller gir for svak forutsigbarhet, samt angir straff på forhold som ikke vil bli straffeforfulgt. Rettspolitisk burde det vært inkludert et vesentlighetsbegrep i straffebestemmelsenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.relation.ispartofAktuelle temaer i regnskap og revisjon
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectregnskapsestimaten_US
dc.subjectregnskapsloven § 8-5en_US
dc.subjectregnskapsovertredelseen_US
dc.subjectstraffeloven §§ 392-394en_US
dc.subjectvesentligheten_US
dc.titleRegnskapsestimater - når er dårlige vurderinger straffbare?en_US
dc.typeChapteren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber167-196en_US
dc.source.journalAktuelle temaer i regnskap og revisjonen_US
dc.identifier.cristin1856253
dc.source.articlenumberKapittel 6en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal