Show simple item record

dc.contributor.advisorHaug, Jørgen
dc.contributor.authorLeira, Alfred
dc.contributor.authorLerøen, Jonas
dc.date.accessioned2021-03-22T11:06:02Z
dc.date.available2021-03-22T11:06:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734785
dc.description.abstractI denne masterutredningen undersøker vi om det er mulig å skape meravkastning på Oslo Børs ved å benytte en kvalitetsbasert investeringsstrategi. For dette formål har vi tatt utgangspunkt i metoden brukt i studien «Quality minus Junk» fra Asness, Frazzini og Pedersen (2018). Vi deler aksjer inn i porteføljer basert på deres samlede kvalitetsmål, som vi konstruerer ved å legge sammen standardiserte mål på lønnsomhet, sikkerhet og vekst. Vi finner at aksjer med høy kvalitetsscore i snitt har høyere priser på Oslo Børs, men at forklaringskraften er svært begrenset. Våre resultater viser videre at porteføljen bestående av høykvalitetsaksjer leverer signifikant positiv meravkastning. Til slutt konstruerer vi QMJfaktoren, som går «long» i høykvalitetsaksjer og «short» i lavkvalitetsaksjer. Vi finner at QMJ-faktoren oppnår en risikojustert meravkastning over analyseperioden på Oslo Børs, også når vi kontrollerer for ulike risikofaktorer i markedet. Prisen på kvalitet har variert over tid, og mye tyder på at den økonomiske situasjonen landet befinner seg i har mye å si for hvordan selskaper blir priset. Basert på våre funn konkluderer vi derfor med at QMJstrategien er i stand til å skape meravkastning på Oslo Børs. Våre funn er i stor grad konsistent med den opprinnelige studien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectbusiness analyticsen_US
dc.subjectfinanceen_US
dc.titleQuality minus junk : en empirisk analyse av kvalitetsinvestering på Oslo Børs i perioden fra 1998 – 2018en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record