Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøstegård, Harald
dc.contributor.authorGjerde, Magnus
dc.date.accessioned2021-04-14T10:29:45Z
dc.date.available2021-04-14T10:29:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737707
dc.description.abstractOffentlige anskaffelser står for en stor del av utgiftene i offentlig sektor. Flere prosjekt har hatt utfordringer knyttet til effektivitet og kostnadsoverskridelser. I løpet av de siste årene har det oppstått flere gjennomføringsmodeller som har til hensikt å forbedre den tradisjonelle totalentreprisen. En av disse er Best Value Procurement, BVP. Den har fått stadig mer oppmerksomhet i Norge etter flere vellykkede prosjekter i blant annet USA og Nederland. Formålet med denne studien har vært å undersøke effekter av BVP i Norge, og hvordan metodikken kan forbedres i fremtiden. For å undersøke problemstillingen i denne masteravhandlingen har teori og empiri blitt samlet inn. Det har blitt utført en spørreundersøkelse av byggherrer og totalentreprenører som har gjennomført BVP-prosjekter i Norge. Målet var å samle inn data som kan belyse fordeler, ulemper, forbedringer og utfordringer med metoden. Videre ble det utført dybdeintervjuer av representanter fra begge sider. Dette for å danne en dypere forståelse og knytte besvarelser fra spørreundersøkelsen opp mot konkrete eksempler. Resultatene viser at informantene som har brukt metoden på generell basis har positive erfaringer med metoden. Undersøkelsen viser at man ved BVP får bedre samarbeid mellom partene, oppnår økonomiske gevinster og reduserer risiko. Det identifiseres flere utfordringer knyttet til metoden, deriblant utarbeidelse av riktig makspris, prosjektmålsetninger og rolletilpasning. Dersom en lykkes med disse faktorene er det gode forutsetninger for vellykket prosjektgjennomføring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleBest Value Procurement i norsk byggebransje : hvilke erfaringer har aktører i bransjen og hvordan kan BVPprosjekter forbedres i fremtiden?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel