Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLange, Karina W.
dc.contributor.authorMothes, Victoria
dc.date.accessioned2015-02-10T13:57:58Z
dc.date.available2015-02-10T13:57:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275780
dc.description.abstractFormålet med denne avhandlingen er å identifisere driverne bak valget av fondsjurisdiksjon i den norske private equity-bransjen. Mer konkret redegjør avhandlingen for valget mellom Norge og Kanaløyene. Avhandlingens formål settes i lys av problematiske aspekter forbundet med bruk av skatteparadiser, ettersom Kanaløyene klassifiseres som skatteparadiser av mange internasjonale organisasjoner. I første omgang vurderes skatteminimerende motiver på fondsnivå, og vi finner at slike motiver ikke kan sies å drive valget av Kanaløyene som fondsjurisdiksjon. I det videre støttes avhandlingen på dybdeintervjuer foretatt av forfatterne selv, samt litteratur, for å sammenfatte andre hensyn som kan virke drivende for valget. I hvor stor grad hensynene kan sies å være reelle drivere bak valg av fondsjurisdiksjon, analyseres i avhandlingens nest siste kapittel. Denne analysen gjøres på bakgrunn av et datagrunnlag bestående av dybdeintervjuer med sentrale aktører i den norske private equity-bransjen. Vi finner at stabilitet, slik den oppleves av norske private equity-aktør, er den sterkeste driveren bak valget av Kanaløyene som fondsjurisdiksjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleKanaløyene: et paradis for norske private equity-fond? : En kvalitativ analyse av hvorfor norske private equity-fond lokaliseres på Kanaløyenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel