Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorjord, Johanne Margrethe
dc.contributor.authorToften, Karoline Marie
dc.date.accessioned2015-02-12T08:25:26Z
dc.date.available2015-02-12T08:25:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276139
dc.description.abstractDenne maste r utredningen omhandler kunnskapsdeling og arbeid med pålagte oppgaver i kompetansenettverk i Direktoratet for Arbeidstilsyn. Majoriteten av Arbeidstilsynets ansatte er kunnskapsarbeidere som utfører tilsynsaktivitet og tilhører region alt plasserte tilsynskontor . Kompetansenettverk er et virkemiddel Arbeidstilsyn et har innført for å fremme kunnskapsdeling o g kompetanseutvikling i etaten. Tidligere forskning fokuserer på tradisjonelle kunnskapsnettverk hvor hovedfokuset er at nettverksme dlemmene dele r erfaringer og utveksle r kunnskap. Vi ønsker med denne utredningen å ta forskningen et skritt videre, og belyse hvilke faktorer som påvirker aktiviteten i nettverk som både fokuserer på tradisjone ll kunnskapsdeling og utfører konkrete oppgave r pålagt av organisasjonsledelsen. Studien har et utforskende design, og datagrunnlag et er basert på kvalitativ metode. Vi gjennomførte 19 semistrukturerte intervjuer med representanter fra regionledelsen i utvalgte regioner og nettverks koordinatorer for ulike kompetansenettverk. Fordelen med semistrukturert intervju er at det ga oss muligheten til å gå dy pere inn på de temaene vi ønsket å se nærmere på i studien. Vi har i vår studie funnet flere ulike faktorer som påvirker a ktiviteten i kompetansenettverk , hvorav de viktigste presenteres her . Regionen e s oppfatning av hva formålet med kompetansenettverk er, har stor betydning for hvordan de regionale komp etansenettverkene er organisert, og derfor også aktiviteten i nettverkene. Store nettverk gir bredere faglige diskusjoner med nye spørsmål og vinklinger. Små nettverk er lettere å koordinere og jobber mer effektivt med oppgaver . F rivillig medlemskap kan føre til dedikerte medlemmer, eller medlemmer som kun ønsker å få kunnskap og ikke bidra med egne erfaringer . Dersom det stilles krav om høy fagkompetanse for nettverks medlemskap er det lettere for nettverket å jobbe med faglige oppgaver . Samarbeid mellom nettverkskoordinatorene kan føre til økt tverrfaglig kompetanse hos nettverks medlemmene, men også at koordinatorene løser flere oppgaver uten å involvere nettverk et . Vi fant sterk sammen heng mellom enkelte faktorer . Hva som oppfattes som de regionale kompetansenettverkenes formål ser ut til å legge grunnlaget for flere faktorer .nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleTodelt aktivitet i formelle kompetansenettverk : En kvalitativ studie gjennomført i Direktoratet for Arbeidstilsynnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel