Show simple item record

dc.contributor.authorMæhle, Jacob
dc.contributor.authorLem, Skage
dc.date.accessioned2021-09-09T09:00:45Z
dc.date.available2021-09-09T09:00:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2774873
dc.description.abstractHvert år setter Norge av flere milliarder til bistand, og nærmere halvparten forvaltes av direktoratet Norad. Disse midlene benyttes til å finansiere og evaluere arbeidet til tredjepartsorganisasjoners bistandsprosjekter. Med sitt overordnede mål om å sette penger i arbeid for å oppnå resultater har Norad likevel over mange år motatt kritikk for lite robuste metoder og følgelig upålitelige resultater. I senere år har direktoratet tatt grep, og i 2021 ble en langsiktig strategi lansert av Norad for arbeidet deres frem mot 2030. Strategien bygger på Bærekraftsmålene og en kunnskapsbasert tilnærming der fakta har makta. Denne oppgaven foretar dermed en gjennomgang av dagensmetoder for å undersøke hvorvidt Norad i tilstrekkelig grad har tatt høyde for tidligere kritikk i deres langsiktige strategi og virke. I gjennomgangen av dagens metoder fremkommer det at Norad i stor grad benytter seg av kvalitative metoder. De kvantitative metodene er fortsatt lite robuste og dagens kriterier for måloppnåelse gjør at Norad ikke er i stand til å si hvorvidt bistandsmidler har effekt eller settes til god bruk. Kvantitative metoder som RCT eller Difference-in-Difference vil kunne skape mer pålitelige resultater og dette illustreres i oppgaven gjennom eksempler hvor det tydeliggjøres hvordan Norads nåværende måling kan slå feil. Oppgaven argumenterer videre for hvordan robust resultatmåling kan sees på som en investering fremfor en kostnad. Ved rigorøs måling kan Norad oppnå pålitelige resultater som kan styrke direktoratets legitimitet og tillit. Slike oppnåelser vil være gunstig for fortsatt budsjettvekst i takt med BNI. Norad burde også implementere robuste målemetoder i deres langsiktige strategi og formidle dette til samtlige berørte parter og partnere. Ved krav om robuste målemetoder bør Norad prioritere eksperimentell og presedensdannende bistand, samt de store og veletablerte organisasjonene. Oppgaven konkluderer med at Norad fortsatt ikke har grunnlag for å stole på dagens resultater og at det derfor er avgjørende med en ytterligere omstilling både i deres strategi og virke. Dette begrunnes i overnevnte kritikk, dagens metoder og verdi av robuste metoder for Norad.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleMåling med mening Om Norads langtidsstrategi og bruk av robuste målemetoderen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record