Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolberg, Joachim Borge
dc.contributor.authorSæbøe, Thomas Kalleli
dc.date.accessioned2015-02-26T14:26:33Z
dc.date.available2015-02-26T14:26:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/277860
dc.description.abstractI denne masterutredningen undersøker vi omfanget av overskuddsflytting blant flernasjonale selskaper i Norge for perioden 2006-2012, og vi analyserer Huizinga og Laeven (2008) sin modell for overskuddsflytting. Vi tar utgangspunkt i studien til Balsvik et al. (2009) og finner at flernasjonale selskaper i gjennomsnitt har signifikant lavere profitabilitet enn tilsvarende norske nasjonale selskaper. Ved overgang til flernasjonal status, er profitabilitetsavviket fremdeles negativt, men noe mindre. Koeffisientene er henholdsvis 2,20 og 1,73 prosentpoeng. Resultatene våre er kvalitativt konsistente med Balsvik et al. (2009), og de indikerer at overskudd netto flyttes ut av Norge via internprismanipulasjon. Spesifikasjonen utvides ved å fjerne år før og etter statusskifter, fordi tregheter i skiftene kan introdusere målefeil. Denne mistanken bekreftes gjennom FE-koeffisienten, som øker i absoluttverdi. Med utgangspunkt i denne spesifikasjonen, estimeres årlig provenytap for Norge til 3-4 milliarder. Vi inkluderer videre gjeldsskifting i modellen ved å fjerne variabelen for langsiktig gjeldsandel. Resultatene antyder at overskuddsflytting via internprisingsmanipulasjon dominerer i utvalget, men det er indikasjoner på at store selskaper praktiserer gjeldsskifting. Følgelig bør begge metoder besiktiges. I siste del analyserer vi Huizinga og Laeven (2008) sin teoretiske modell samt deres empiriske tverrsnittstudie på europeiske data. Forfatterne finner, i motsetning til våre resultater, at overskuddet flyttes inn til Norge. Hovedårsaken til denne vesensforskjellen tilskrives tverrsnittsanalysens iboende begrensninger, til forskjell fra våre paneldatateknikker. Vi argumenterer videre for svakheter i flere av antakelsene bak modellen, som kan påvirke estimatene og følgelig gi et feilaktig bilde på forholdene i Europa og Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleOverskuddsflytting blant flernasjonale selskaper i Norge : en empirisk studie på norske data og analyse av Huizinga og Laeven (2008)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel