Show simple item record

dc.contributor.authorMelkild, Sissel T.
dc.contributor.authorHerigstad, Karina Heen
dc.date.accessioned2015-02-27T11:00:22Z
dc.date.available2015-02-27T11:00:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/277993
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å kartlegge omfanget av outsourcing blant virksomhetene i NHO luftfart, samt prøve å forstå hvilke faktorer som kan være med å forklare ulik grad av outsourcing. Analysen er basert på besvarelser fra et egenutviklet spørreskjema som ble sendt ut via mail til medlemmene i NHO Luftfart. For å analysere besvarelsene har vi tatt utgangspunkt i både internasjonal og nasjonal, og empirisk og teoretisk forskning på outsourcing. Resultatene indikerer at outsourcing er utbredt blant virksomhetene i NHO luftfart, men at det er forskjeller i grad av outsourcing mellom de ulike virksomhetstypene. Vi har sett nærmere på vurderinger av strategiske og økonomiske faktorer, disse faktorene har vi delt inn i ulike gevinster og risikofaktorer knyttet til outsourcing. Videre har vi undersøkt variasjoner mellom virksomhetene ved å se på ulike virksomhetskarakteristika og grad av outsourcing. De viktigste driverne for å outsource blant respondentene anses å være fokus på kjernekompetanse, fleksibilitet og omorganisering, samt lavere produksjonskostnader. Disse gevinstene kan ses i sammenheng med at samtlige respondenter har oppgitt at de opplever sterk konkurranse. De nevnte gevinstene kan hjelpe bedriftene i å utvikle og vedlikeholde deres konkurransefortrinn. Outsourcing av tjenester kan også innebære en viss risiko i den grad bedriften blir avhengig av en ekstern tredjepart, dette kan resultere i uforutsigbare kostnader. Respondentene vurderte risiko knyttet til tap av kompetanse og utilstrekkelig tjenestekvalitet som mest kritiske i forhold til outsourcing av tjenester til en ekstern leverandør.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleOutsourcing av tjenester i NHO Luftfart : hvor utbredt er det og hvilke faktorer påvirker outsourcingsbeslutningen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record