Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRakstang, Kristin
dc.contributor.authorRønneseth, Patricia Álvarez
dc.date.accessioned2015-03-11T13:37:14Z
dc.date.available2015-03-11T13:37:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278921
dc.description.abstractI denne masterutredningen har vi ved hjelp av en spørreundersøkelse, søkt å kartlegge norske forbrukeres adopsjon av digitale postkasser. Tema er valgt ut fra dets aktualitet med tanke på regjeringens nærstående digitalisering av offentlig post. En prosess som vil tre i kraft i 2015. For å belyse forbrukeres tilbøyelighet til å adoptere og ta i bruk en digital postkasse har den velkjente modellen Technology Acceptance Model (TAM) blitt anvendt. I tillegg til å se på modellens standard forklaringsvariabler (opplevd brukervennlighet og opplevd nytte) har de eksterne variablene tidligere erfaring, opplevd mestringsevne, opplevd risiko og sosial påvirkning blitt inkludert. Tanken bak dette har vært å undersøke de bakenforliggende faktorene som kan påvirke befolkningens intensjon om å ta i bruk en slik postkasse. Oppgaven baserer seg på svar fra 331 respondenter hvor 27 prosent allerede var brukere av en digital postkasse. Resultatene fra spørreundersøkelsen validerer TAM-modellen, og 42,6 prosent av variansen i intensjon om bruk blir forklart av opplevd brukervennlighet og opplevd nytte. I tillegg finner undersøkelsen støtte i at flertallet av de eksterne variablene forklarer opplevd brukervennlighet og opplevd nytte. Sosial påvirkning har særlig stor betydning på begge, noe som indikerer at det finnes et potensial for å utnytte nettverkseffekter i adopsjonsprosessen. Vi mener resultatene vil kunne være nyttige for leverandørene av slike tjenester, som e-boks og Digipost, da de fra 2015 vil være i direkte konkurranse med hverandre om å kapre kunder. Kundemassen vil være norske forbrukere som skal begynne å motta post fra det offentlige digitalt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleDigitale postkassers inntog i Norge : en anvendelse av technology acceptance model på digitale postkassernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel