Show simple item record

dc.contributor.authorEeg-Larsen, Line
dc.date.accessioned2015-04-27T11:27:52Z
dc.date.available2015-04-27T11:27:52Z
dc.date.issued2014-10
dc.identifier.isbn978-82-491-0868-8 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0867-1 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282507
dc.description.abstractDenne masterutredningen har studert konseptet psykologiske kontrakter og hvordan slike kontrakter eksisterer og fungerer i team. I et forsøk på å utvide teorien har oppgaven tatt for seg psykologiske kontrakters virkning i både vertikale og horisontale relasjoner, der team representerer en velegnet arena for å studere multiple forhold mellom ansatte. Ettersom team utgjør en stadig mer brukt arbeidsform i mange organisasjoner i dag er dette dessuten en aktuell organisasjonskontekst å utforske. Oppgaven er strukturert som et multippelt sammenliknende casestudium. Dette innebærer at jeg har sammenliknet vertikale og horisontale psykologiske kontrakter i to forskjellige teamkontekster; et prosjektbasert PR-team og en traumeteamordning ved et av landets største sykehus. Data er samlet inn ved bruk av observasjoner og semi-strukturerte intervjuer med totalt 15 respondenter. Studien presenterer en ny tilnærming til psykologiske kontrakter i team ved å betrakte hvordan både vertikale og horisontale psykologiske kontrakter sameksisterer i team. De to kontraktsformene utforskes nærmere med tanke på innhold, sameksistens og kontraktsbrudd, både i hver av kontekstene og ved sammenlikning av de to teamtypene. Ved å sammenlikne to veldig forskjellige teamkontekster bidrar studien med dypere innsikt i hvordan enkelte karakteristikker ved de psykologiske kontraktene kan antydes gjeldende for team generelt, mens andre vil antas å avhenge av teamtype. Studien er av praktisk verdi for virksomheter, teamledere og -medlemmer gjennom å skape en bedre forståelse av hvordan relasjonene i deres særegne team bedre kan forstås og styres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSNFnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;2914:6
dc.titlePsykologiske kontrakter i team : et sammenliknende multippelt casestudiumnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record