Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Jonas
dc.contributor.authorLillestøl, Jostein
dc.contributor.authorStøve, Bård
dc.contributor.authorSchjelderup, Guttorm
dc.date.accessioned2015-04-27T07:21:04Z
dc.date.accessioned2015-04-28T08:17:42Z
dc.date.available2015-04-27T07:21:04Z
dc.date.available2015-04-28T08:17:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013(1):29-35nb_NO
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282629
dc.description-With permission from publisher, Fagbokforlagetnb_NO
dc.description.abstractI denne artikkelen presenteres resultater fra et prosjekt utført for SNF (Samfunns- og Næringslivsforskning) på oppdrag av Skattedirektoratet (SKD). Hensikten med prosjektet var å finne kjennetegn ved personlige skattytere som har unndratt skatt gjennom å skjule formuer og/eller inntekt i utlandet/skatteparadiser, og dermed potensielt kunne brukes ved prioriteringer av kontrollarbeid. Tilgjengelig for analysen var ligningsdata for skatteytere som hadde meldt seg frivillig som følge av skatteamnestiordningen, holdt opp mot tilsvarende data for en kontrollgruppe av regulære skatteytere. Sentralt i prosjektet har vært å vurdere en rekke tilgjengelige analysemetoder med omsyn til deres styrke og svakheter. I artikkelen presenteres først konteksten for problemstillingen og en kort litteraturomtale. Deretter beskrives datagrunnlaget, og valget mellom ulike statistiske metoder ut fra ulike valgkriterier, herunder klassifikasjonsevne og egnethet for implementering. Varianter av logistisk regresjon og klassifikasjonstrær (C&RT) utmerket seg som de mest lovende metodene, og det er relativt komplekse modeller med mange kjennetegn som viser seg å ha best klassifiseringsevne, herunder spesielt såkalte ensemble-metoder. Artikkelen problematiserer også hva som skal menes med de enkelte kjennetegns «viktighet» og bruken av resultatene på nye data.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.urihttp://www.magma.no/hva-vet-vi-om-dem-som-skjuler-inntekt-og-formue-i-skatteparadis
dc.titleHva vet vi om dem som skjuler inntekt og formue i skatteparadis?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewed
dc.date.updated2015-04-27T07:21:04Z
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Anvendt matematikk: 413nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400::Mathematics: 410::Applied mathematics: 413nb_NO
dc.source.pagenumber29-35nb_NO
dc.source.volume16nb_NO
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelsenb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.cristin1109632


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record