Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorLorentzen, Henrik Bing
dc.contributor.authorTvete, Jan-Haakon
dc.date.accessioned2022-03-02T12:17:46Z
dc.date.available2022-03-02T12:17:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982480
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å gi en anbefaling om egnet avlønningsmodell for en norsk lagervirksomhet. Problemstillingen er delt inn i to forskningsspørsmål, som fokuserer på henholdsvis incentiveffekter (hvordan jobben gjøres) og sorteringseffekter (hvem som vil jobbe for bedriften). Vi diskuterer hvordan samspillet mellom miljø (kontekst), formål og design påvirker belønningsordningens effekt. Vi har hentet inn data fra casebedriften ved å gjennomføre innledende samtaler, dybdeintervju og en spørreundersøkelse, samt at vi har fått tilgang til sekundærdata. Det er mye forskning på sammenhengen mellom prestasjoner og avlønningsmodell, og flere metaanalyser finner en signifikant positiv sammenheng mellom prestasjoner og prestasjonsbasert lønn. I tillegg viser teori og empiri positive sammenhenger mellom prestasjonsbasert lønn og ønskede sorteringseffekter. I utredningen finner vi at casebedriften kan fremme både ønskede incentiv- og sorteringseffekter gjennom bruk av en belønningsordning. Ledelsen ønsker å oppnå incentiveffekter knyttet til produktivitet, samarbeid, nøyaktighet og fravær, samt sorteringseffekter for å tiltrekke og beholde dyktige ansatte. Gjennom analyse av konteksten til casebedriften, ser vi at høyt presterende ansatte ønsker individuell, monetær prestasjonslønn, men at dette kan gå på bekostning av samarbeid. Samlet virker de ansatte å være risikoaverse, med liten villighet til å gå ned i fastlønn. Vi finner ingen direkte sammenheng mellom ikke-monetær belønning og prestasjoner, men at dette er viktig for ansatte sitt ønske om å bli i casebedriften. Som følge av konteksten, anbefaler vi å bruke fastlønn og en monetær, kollektiv bonus, basert på operasjonelle målekriterier og absolutt prestasjonsevaluering. I tillegg anbefaler vi mer utbredt bruk av ikke-monetære, individuelle belønninger. Dette bør gis i form av tilbakemeldinger og anerkjennelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectØkonomisk styringen_US
dc.subjectStrategi og ledelseen_US
dc.titleKontekst og belønning: Casestudie av egnet avlønningsmodell for en norsk lagervirksomheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel