Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKnudsen, Eirik Sjåholm
dc.contributor.authorKvåle, Amalie Sohlman
dc.contributor.authorMolvig, Lisa Fay
dc.date.accessioned2022-03-04T13:45:41Z
dc.date.available2022-03-04T13:45:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983213
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å undersøke hvordan nyskapende og kreative strategier oppstår og utvikles i etablerte bedrifter. Forskningsstrømmer innen strategifeltet har forsøkt å gi svar på hvordan nyskapende strategier utvikles, men de gir ikke et klart svar på hvor de gode strategiene kommer fra og hvordan de bakenforliggende ideene finner veien inn i organisasjoner. I denne studien undersøker vi dette kunnskapsgapet og forsøker å bidra med økt kunnskap til bedrifter om hvordan ideer bak nyskapende strategier faktisk oppstår og hva som skal til for at ideene blir delt og deretter videreutviklet til verdifulle strategier i bedriften. I studien kombinerer vi innsikt fra klassiske tilnærminger til lønnsomhetsforskjeller i strategifaget, teori om innovative organisasjonsprosesser og teori om kreative individer fra psykologi. Utredningen er utformet som en kvalitativ flercasestudie med et eksplorerende design. Datainnsamlingen er gjennomført ved bruk av semi-strukturerte intervjuer i et utvalg etablerte bedrifter i Norge som har utviklet en nyskapende strategi litt utenfor bedriftens kjernevirksomhet. Innovasjonene vi har undersøkt er følgende: Vybil i Vy, Hull Skating Solutions i Jotun, BLDNG.AI i Telenor, Vipps Mobil i Vipps, og en innovasjon i en anonym bedrift. Gjennom intervjuene identifiserte vi hvordan ideene bak innovasjonene oppstod og ble videreutviklet til nyskapende strategier i bedriftene. Funnene viser at nyskapende strategier i bedrifter kan spores tilbake til kreative ideer fra enkeltpersoner eller mindre grupper ansatte. Nyskapende strategier kan oppstå som følge av at bedriften gjør en endring i den strategiske teorien, og at en slik endring medfører at ansatte søker etter ideer andre steder enn tidligere. Vi finner også at ideer kan oppstå organisk hos enkeltpersoner uavhengig av den strategiske teorien. Disse ideene kan utvikles til nyskapende strategier som deretter påvirker bedriftens strategiske teori. I studien finner vi også at individuelle karaktertrekk, engasjement, organisatorisk plassering, nettverk og tilfeldigheter kan ha en innvirkning på strategiutvikling. Videre finner vi at støtte fra andre ansatte og eksterne parter kan være viktig for at ideer forfølges, og at arbeid med grundige analyser i kombinasjon med hypotesetesting fremmer effektiv utvikling av nyskapende strategier. Med bakgrunn i funnene diskuterer vi hvorvidt bedrifter bør utforme en eksplisitt strategisk teori, og om det kan være fordelaktig å bedre tilrettelegge for at ideer deles og testes av ansatte for å tilrettelegge for at nyskapende strategier skal oppstå og utvikles. Dette er spennende områder for videre forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleNyskapende og kreative strategier : En kvalitativ casestudie av hvordan nyskapende og kreative strategier oppstår og utvikles i etablerte bedrifteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel