Show simple item record

dc.contributor.authorBakken, Sondre Feldberg
dc.contributor.authorKorneliussen, Rune
dc.date.accessioned2015-09-15T12:36:32Z
dc.date.available2015-09-15T12:36:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300054
dc.description.abstractI denne masteroppgaven estimerer vi hvilken effekt fluktuasjoner i etterspørselen på de norske eksportmarkedene og verdensmarkedsprisene, har hatt på norsk konjunkturutvikling i perioden 2002–2014. Ved bruk av SSBs makroøkonomiske modell KVARTS simulerer vi en kontrafaktisk utvikling i norsk økonomi i samme periode, der utenlandsk etterspørsel og markedspriser ikke varierer, men i stedet følger sine underliggende trender. Ved å sammenligne den simulerte utviklingen med den virkelige utviklingen, isolerer vi effektene fra fluktuasjoner i disse utenlandske impulsene. Vi studerer virkningen impulsene har hatt på flere økonomiske konjunkturindikatorer, deriblant BNP, eksportvolum og arbeidsledighet. Til forskjell fra sammenlignbare studier om konjunkturutviklingen på 1980– og 90–tallet, finner vi at bidragene fra utlandet stort sett har bidratt til å forsterke opp- og nedgangskonjunkturene i norsk økonomi i perioden 2002–2011. Oppsplitting av impulsene i pris- og etterspørselseffekter viser at det er fluktuasjoner i markedsetterspørselen som har vært den viktigste enkeltfaktoren bak konjunktursvingningene. Fluktuasjoner i markedsprisene har ikke gitt like store bidrag, og har i deler av perioden også dempet konjunktursyklene. Fra 2013 til 2014 har Norge hatt en tilnærmet nøytral konjunkturutvikling. Våre funn tyder på at de utenlandske impulsene har bidratt til å dempe konjunkturene ned mot trendveksten i denne toårsperioden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleKonjunkturimpulser fra utlandet : en empirisk analyse av impulsene fra internasjonale produktmarkeder i perioden 2002 til 2014nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record