Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordbø, Siren
dc.date.accessioned2015-09-16T08:43:38Z
dc.date.available2015-09-16T08:43:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300118
dc.description.abstractBakgrunn Frivillighet er en viktig pilar for å få et samfunn til å fungere. Kulturorganisasjoner er avhengig av offentlig støtte, sponsorer og frivillig arbeid for å opprettholde driften. Formålet med denne utredningen er å utforske hva som motiverer frivillige, og spesifikt avdekke hvordan motivasjonen hos allerede frivillige kan opprettholdes innenfor kulturfeltet. Metode Datainnsamlingen ble gjennomført i to omganger, først i løpet av Nattjazz 2014 og deretter i mars og april 2015. Informantene ble rekruttert i løpet av avviklingen av festivalen. Utvalget bestod av 28 festivalverter. Data ble samlet inn ved intervjustudier der narrative intervjuer ble brukt i intervjurunde en og semi-strukturerte intervjuer ble brukt i intervjurunde to. Datamaterialet ble transkribert og senere analysert ved hjelp av template-analyse. Deci og Ryans grunnleggende behovsteori fra selvbestemmelsesteorien og empirisk forskning ble brukt som teoretisk rammeverk. Resultat De frivillige var motivert til å fortsette med frivillig arbeid på grunn av sosialt samvær, selvrealisering, trivsel, materielle belønninger, læring, karriereutvikling, selvaktelse, sosiale forventninger, frihet, altruistiske verdier og tid til overs. Vennskap, forholdet til og anerkjennelse og respekt fra andre frivillige kan dekke det grunnleggende behovet for tilhørighet og kan motivere til frivillig arbeid. Oppsummering Frivillige på festivaler motiveres til å fortsette som frivillige hovedsakelig av sosialt samvær og selvrealisering. I tillegg har trivsel og tilbudet om gratis festivalpass betydning for noen. Tilhørighet motiverer til frivillig arbeid når det grunnleggende behovet for tilhørighet blir tilfredsstilt. Tilfredstillelsen av behovet for tilhørighet skjer ved fellesskap, tilknytning til, samarbeid og samhold med andre frivillige, opplevelse av anerkjennelse og respekt og opplevelse av nærhet, samhørighet og trygghet. Organisasjoner som er avhengige av frivillighet, må endre tilnærmingen til de frivillige siden de ikke lenger er så opptatt av altruistiske verdier, men mer vektlegger sosialt samvær og selvrealisering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleMotivasjon i frivillig arbeid : en kvalitativ studie av festivalverter i Nattjazznb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Organizational psychology: 268nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel