Show simple item record

dc.contributor.advisorForos, Øystein
dc.contributor.authorStensrud, Madelen Behn
dc.contributor.authorGlesnes, Vilde
dc.date.accessioned2022-08-30T12:51:37Z
dc.date.available2022-08-30T12:51:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3014406
dc.description.abstractBedrifters beslutninger knyttet til pris blir i stadig større grad tatt av prisingsalgoritmer i stedet for mennesker. De siste årene har både konkurransemyndigheter og akademikere uttrykt bekymring for at prisingsalgoritmer kan bidra til å svekke konkurransen gjennom å koordinere atferd uten å være programmert til å gjøre det. På bakgrunn av dette søker denne masterutredningen å besvare hvilke effekter prisingsalgoritmer kan ha på konkurransen, og på hvilken måte konkurransemyndighetene kan håndtere disse. For å besvare dette gjennomføres en eksplorerende litteraturstudie ettersom temaet er relativt nytt og ustrukturert. Totalt analyseres og drøftes 40 artikler som dekker fagfeltene konkurranseøkonomi, konkurranserett og teknologi. De første funnene i utredningen knytter seg til hvilke effekter prisingsalgoritmer har på konkurransen. Resultater fra litteraturens simuleringer, modeller og empiriske studier viser at prisingsalgoritmer har potensiale til å svekke konkurransen i markeder med ulik karakteristika. I tillegg fremkommer det at prisingsalgoritmer har egenskaper som kan påvirke flere av faktorene som ifølge økonomisk teori bør være til stede for at koordinert atferd skal kunne opprettholdes. Det kan imidlertid ikke gis et entydig svar på hvilke konkurransemessige effekter prisingsalgoritmer vil gi ettersom litteraturen i hovedsak består av simuleringer med lite komplekse modeller for konkurranse. Utredningen har flere funn relatert til hvordan konkurransemyndigheter kan håndtere effektene som prisingsalgoritmer kan ha på konkurransen. For det første er det svært begrenset rettspraksis med hensyn til bruk av prisingsalgoritmer. I tillegg er det stor spredning i litteraturens argumentasjoner knyttet til hvorvidt effektene kan håndteres gjennom nåværende konkurranselovgivning. Flere av litteraturens forslag til konkurransemyndigheter knytter seg til håndtering av prisingsalgoritmer utenfor konkurranselovgivningen ettersom temaet er relativt nytt. I første omgang vil det være spesielt viktig for konkurransemyndigheter å få bedre oversikt over bruken av algoritmer, samt hvordan de fungerer i virkelige markeder fremfor simulerte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titlePrisingsalgoritmer og konkurranse En litteraturstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record