Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEskeland, Gunnar
dc.contributor.authorAleksandersen, Marthe Christine
dc.contributor.authorBraut, Hanna
dc.date.accessioned2022-09-16T10:49:24Z
dc.date.available2022-09-16T10:49:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018412
dc.description.abstractBygg- og eiendomsbransjen er, ifølge FN, ansvarlig for nesten 40 % av verdens CO2-utslipp. Dette tallet har fått mange til å peke på at en omstilling i bransjen er nødvendig for å sikre en mer bærekraftig utvikling. En stor andel av disse utslippene er knyttet til bygningers bruksfase, og mengden utslipp i denne fasen bestemmes i hovedsak av valg knyttet til byggets kvaliteter. Disse valgene, samt valg knyttet til sosial og økonomisk bærekraft, er eiendomsutviklere i stor grad ansvarlige for. På bakgrunn av dette spiller disse aktørene en viktig rolle i å drive bransjen i en mer bærekraftig retning. Utredningens formål har vært å undersøke drivere og barrierer for bærekraftsarbeid hos norske små og mellomstore eiendomsutviklere. SMB-markedet utgjør hele 90 % av norske bedrifter, og er derfor en viktig del av omstillingen mot en mer bærekraftig utvikling i bransjen. Derfor har vi valgt å fokusere vår studie på SMB-aktører. For å gjennomføre denne studien har vi tatt i bruk en kvalitativ studie med semistrukturerte dybdeintervjuer og intervjuet ti ansatte, hovedsakelig i eiendomsutviklingsselskaper fra ulike deler av Norge. Studiens funn viser at mange faktorer påvirker eiendomsutvikleres arbeid med bærekraft. Bedriftene i studien er på ulike stadier i dette arbeidet, og dette påvirkes blant annet av motiv for bærekraftsarbeid, organisatoriske forhold, ledelse og finansiell stilling. Studien har avdekket at viktige barrierer for bærekraftsarbeid hos eiendomsutviklere i SMB-markedet er kunders manglende betalingsvilje knyttet til bærekraftige tiltak, samt at de opplever lite støtte og subsidieringsordninger fra myndigheter. Videre finner vi at viktige drivere for bærekraftsarbeid hos små og mellomstore eiendomsutviklere er muligheten for økt konkurransekraft og forventninger om fremtidige krav til bærekraft. I tillegg har Husbanken vist seg å være en sentral driver for at bedriftene i studien har startet dette arbeidet. Lønnsomhet har vært et viktig fokusområde i denne studien. Funnene viser at lønnsomhet både kan fungere som en driver og barriere for bærekraftsarbeid hos små og mellomstore eiendomsutviklere. Samtlige av våre informanter uttaler at et slikt arbeid ikke er lønnsomt for dem i dag. Dette fordi det er høye kostnader knyttet til bærekraftstiltak, som igjen kan forsterkes av dagens markedsforhold som er preget av høye material- og energipriser. På den andre siden kan lønnsomhet fungere som en driver ved at bedriftene implementerer bærekraftstiltak på bakgrunn av forhåpninger om at det vil lønne seg i fremtiden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleBærekraftsarbeid hos små og mellomstore eiendomsutviklere: En kvalitativ studie av drivere og barrierer for bærekraftsarbeid hos norske små og mellomstore eiendomsutviklereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel