Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Thore
dc.contributor.authorLien, Aleksander Eig
dc.contributor.authorLindholm, Fredrik
dc.date.accessioned2023-02-27T12:41:24Z
dc.date.available2023-02-27T12:41:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3054265
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å vurdere fremtiden til SPACs i det amerikanske kapitalmarkedet. For at SPACs skal kunne bli et reelt alternativ til tradisjonelle børsnoteringer identifiserer oppgaven at det må gjennomføres strukturelle endringer. Vi betrakter det amerikanske markedet fra januar 2010 til november 2022. Funnene viser at en SPAC-notering er tregere og dyrere enn en tradisjonell IPO. I tillegg ser vi at selskaper som velger å noteres gjennom en SPAC-fusjon i snitt oppnår en høyere multippelprising enn de som noteres gjennom en IPO. Videre har vi sett at avkastningen ved å investere i SPACs er avhengig av hvilken strategi og tidshorisont som benyttes, samt hvilken del av transaksjonen og hvilket instrument som vurderes. Generelt har vi observert at SPAC-investeringer i tiden frem til en fusjon gjør det bedre enn investeringer i perioden etter. Fra januar 2016 til november 2022 ville en investering i units og aksjer tilknyttet SPACs underprestert både S&P 500 og Russell 2000. Videre ser vi at en oppgang i yielden til 10-års amerikanske statsobligasjoner og markedsprising gitt ved P/E Shiller har en negativ påvirkning på avkastningen. I tillegg har vi observert at et marked preget av høy volatilitet, lav yield og en høy markedsprising er fordelaktig for antall SPACs som etableres. Videre viser oppgaven at warrants tilhørende SPACs oppnådde en abnormal avkastning innenfor et 20-dagers tidsrom rundt reguleringsforslaget SEC fremmet 30.mars 2022. Følgelig kan det betraktes som at markedet oppfattet forslaget om sterkere regulering som positivt. Videre vurderer oppgaven fremtiden til SPACs gjennom en kvalitativ analyse. Den tar hensyn til eksisterende litteratur, foretatt analyse og diskusjoner med fagpersoner. Analysen viser at SPACs kan se økte fusjoneringskostnader og strengere reguleringer i fremtiden. Markedsvariabler vil også fortsette å påvirke SPAC-aktivitet og avkastning. Det påpekes imidlertid at økt regulatorisk granskning fra SEC kan bidra til å redusere useriøse aktører og øke transparens i bransjen. Økte reguleringer kan også føre til at SPACs blir mindre attraktive for enkelte aktører, som tilretteleggere, men dersom SPACs klarer å tilpasse seg, vil de fortsette å ha en rolle i det amerikanske kapitalmarkedet i fremtiden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleSPACs : En lottokupong for fremtiden?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record