Show simple item record

dc.contributor.advisorSelart, Marcus
dc.contributor.authorLyng, Andrea
dc.date.accessioned2023-02-27T12:54:44Z
dc.date.available2023-02-27T12:54:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3054282
dc.description.abstractDen globale forretningsverdenen står overfor kontinuerlige endringer som fører til en rekke utfordringer for organisasjonene, både i sjømatnæringen og øvrige bransjer. Jakten på den beste lederstil har strammet seg til, og er et sensitivt emne i en slik kontekst. Masteroppgaven er et bidrag til forskningen om autentisk ledelse, tillit og følelser i en kontekst av organisasjonsendringer, og undersøker forskningsspørsmålet «Hvordan påvirker autentisk ledelse, tillit til leder og følgeres følelser under organisasjonsendringer i Sjømatnæringen?». Slik gir utredningen både ledere og følgere i sjømatnæringen nyttig innsikt som kan implementeres i en jobbhverdag. Oppgaven er basert på en utforskende studie med induktiv tilnærming. Studien er en replikasjonsutvidelse av Agote, Aramburu & Lines studie “Authentic Leadership Perception, Trust in the Leader, and Followers’ Emotions in Organisational Change Processes” fra 2016. Tolv respondenter fra norske organisasjoner i sjømatnæringen har blitt intervjuet. Eksisterende litteratur om autentisk lederskap, tillit og følelser har blitt benyttet for å skape en teoretisk bakgrunn, som også muliggjorde formuleringen av oppgavens proposisjoner. Utredningens funn viser at autentisk ledelse i sjømatnæringen kan føre til økt tillitsnivå, samt lede følgere til å erfare positive følelser under organisasjonsendringer. Det kom også frem at høyt tillitsnivå forhindrer negative følelser, mens lavt tillitsnivå fremmer negative følelser. Eksploderende funn inkluderes da det presenteres uttalelser knyttet til kjønn i sjømatnæringen relatert til autentisk ledelse. Følgelig faller funnene sammen med de fleste av Agote, Aramburu og Lines konklusjoner (Agote, Aramburu, & Lines, 2016). Funnene blir videre diskutert og fortolket i lys av teoretiske implikasjoner. Videre presenteres praktiske implikasjoner av autentisk ledelse, tillit og følelser i sjømatnæringen, samt mulige begrensninger ved studien. Oppgaven oppsummeres ved en konklusjon og følgelig forslag til videre forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleAutentisk Ledelse, Tillit til Leder og Følelser under Organisasjonsendringer i Sjømatnæringenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record