Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørnenak, Trond
dc.contributor.advisorLiboriussen, Jakob Mathias
dc.contributor.authorHauken, Mari
dc.contributor.authorJensen, Anette Melheim
dc.date.accessioned2023-02-28T14:12:51Z
dc.date.available2023-02-28T14:12:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3054738
dc.description.abstractDen norske hotellbransjen har stått ovenfor en rekke utfordringer de siste årene, blant annet knyttet til Covid 19-pandemien og økte kostnader på innsatsfaktorer. For en bransje som historisk har vært preget av lave marginer, kan de ovennevnte utfordringene hevdes å ha økt viktigheten av hotellenes prisingsbeslutninger. Formålet med denne masterutredningen er å skape en bedre forståelse for hvordan norske hoteller fastsetter priser på sine hotellrom. Studien identifiserer forskjeller i prisingspraksiser mellom frittstående hoteller og kjedehoteller. For de frittstående hotellene finner vi relativt store variasjoner i pnsmgsprosessene. Felles er imidlertid at det ofte er en ansatt som har ansvar for prisfastsettelsen, og prosessen er preget av manuelle justeringer. Prisingsprosessen i kjedehotellene er preget av større grad av samarbeid, hovedsakelig mellom aktører fra lokale hoteller og sentraliserte RevenueManagement-avdelinger. I tillegg benyttes det mer avanserte inntektsoptimeringssystemer i prisfastsettelsen, noe som åpner for relativt mer komplekse prisstrukturer enn for frittstående hoteller. Ved hjelp av innsikt fra paradigmet pragmatisk konstruktivisme viser studien hvordan integrering av virkelighetsdimensjonene fakta, verdier, kommunikasjon og muligheter kan bidra til å forklare forskjeller i prisingspraksiser. Når det gjelder fakta identifiserer vi forskjeller i hvordan hotellene vektlegger kostnader, konkurrenter og kunder i prisfastsettelsen. Dette kan forklares ved aktørenes verdier. Blant kjedehotellene er aktørens verdier sentrert rundt profittmaksimering. Blant aktørene fra frittstående hoteller identifiserer vi imidlertid at kunderelasjoner og merkevare står sentralt. I tillegg finner vi at prisingsprosessen også påvirkes av kommunikasjon, som er en måte for aktører å formidle sine verdier. Ved kommunikasjon vil aktører både få tilgang til, og vektlegge, andre fakta. Dette åpner videre for ulike potensielle muligheter innenfor dynamisk prising. Imidlertid finner vi at utnyttelsen av de potensielle mulighetene vil avhenge av aktørenes verdier. Våre funn indikerer at Covid-19 pandemien og økte priser på innsatsfaktorer har ført til endringer i vektleggingen av fakta i prisfastsettelsen. Der pandemien har medført relativt tyngre vektlegging av kunder enn tidligere, har økte priser på innsatsfaktorer hatt samme effekt for kostnader. I tillegg har pandemien påvirket hotellenes muligheter som følge av at periodevis økt etterspørsel har avdekket muligheter for å utnytte kundenes betalingsvillighet i større grad.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titlePrising av hotellrom i en tid preget av post-pandemi og økte kostnader på innsatsfaktorer : En flercasestudie på prisingspraksiser i norske hotelleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel