• Mislighetsrisikofaktorer og ISA 240 : en kritisk analyse 

      Øgreid, Helene (Master thesis, 2018)
      I denne oppgaven gjennomfører jeg en kritisk analyse og drøftelse av ISA 240’s krav til identifisering, vurdering og håndtering av mislighetsrisikofaktorer. Innledningsvis, i kapittel 1, redegjør jeg for bakgrunnen for ...