• Regnskap for ideelle organisasjoner : en studie av ulike regnskapsmodeller 

      Helle, Ingvill Muledal; Randeberg, Siv-Karin (Master thesis, 2016)
      Formålet med masterutredningen er å se på om dagens regnskapsregler for ideelle organisasjoner er hensiktsmessige i forhold til formål slike organisasjoner har. Vi presenterer alternative regnskapsmodeller som kan oppfylle ...