• Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design 

      Raaheim, Arild; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Ulike studier som har analysert erfaringer med omvendt undervisning (flipped classroom) viser til dels sprikende resultater. Noen studier viser at studentenes engasjement, motivasjon og læringsutbytte øker med innføringen ...