• DOF ASA : Strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse 

   Waage, Ingeborg (Master thesis, 2017)
   I denne masterutredningen er formålet å estimere markedsverdien av egenkapitalen til DOF ASA per 31.12.2016. Dette utføres gjennom en strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse av offshorerederiet. Utredningen ...
  • Grieg Seafood ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse 

   Emdal, Nicholas Sogge; Johnsen, Linn Emilie (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne masteroppgaven var å beregne egenkapitalverdien til Grieg Seafood ASA, og videre komme frem til et endelig verdiestimat på selskapet sin aksje per 31.12.2018. I hovedsak benyttet vi oss av en fundamental ...
  • Norway Royal Salmon ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Wiese, Marie; Haug, Jørgen (Master thesis, 2016)
   Formålet med denne masterutredningen har vært å beregne et verdiestimat på egenkapitalen til Norway Royal Salmon ASA (NRS) per 07.11.2016. Vi har benyttet en fundamentale verdivurderingsteknikk som hovedteknikk og en ...
  • Salmar ASA Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Roalsø, Henrik; Rønning, Mads (Master thesis, 2017)
   Formålet med masterutredningen har vært å estimere verdien av egenkapitalen til SalMar ASA per 31.12.2016. Vi har benyttet fundamental verdsettelse for å få en forståelse av de underliggende økonomiske forhold. Her har ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Norway royal salmon ASA 

   Nordby, Jørgen; Aaby, Christian Fredrik (Master thesis, 2017)
   I denne masterutredningen skal vi gjennomføre en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av egenkapitalen i selskapet per 31.12.2016. ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Austevoll Seafood ASA 

   Gruben, Sindre Mowatt; Høiland, Charlotte Williksen (Master thesis, 2016-09-02)
   Formålet med denne utredningen er å estimere Austevoll Seafood ASA (AUSS) sin egenkapitalverdi og tilhørende aksjeverdi per 31.12.2015 gjennom å utføre en fundamental verdivurdering. Grunnlaget for verdsettelsen er analyse ...