• Detecting specialised neologisms in researchers’ blogs 

   Kristiansen, Marita (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The present paper explores whether researchers’ blogs may be useful as corpora to detect specialised neologisms in economic-administrative domains, such as Finance, Management or Macroeconomics. Three different blogs have ...
  • Landrapport Norge: Internasjonalisering og parallellspråklighet ved norske universitet og høyskoler 

   Kristoffersen, Gjert; Kristiansen, Marita; Røyneland, Unn (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Kapitlet om Norge består av fem underkapitler. Relevante bakgrunnsdokumenter og kilder knyttet til nasjonalt nivå blir presentert i kapittel 1, punkt 1.1 og 1.2, mens de tilsvarende dokumentene knyttet til institusjonsnivået ...
  • Using web-based corpora to find Norwegian specialised neologies 

   Kristiansen, Marita (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   In this article I present an on - going study of the use of web - based corpora to detect Norwegian terminology and in particular financial neologisms. With an ever increasing influence from English in the domain, ...