• Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser 

      Stensaker, Inger G.; Graham, William E. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      I denne artikkelen ser vi på hva som kan gjøres dersom store omstillinger resulterer i tap av tillit til ledelsen. Vi tar utgangspunkt i litteraturen om tillit for å forstå hva som menes med tillit, hva som leder til tap ...