• Konfliktforståelse og konflikters konsekvenser i norske kunnskapsbedrifter 

      Hansen, Kåre; Mykland, Solfrid; Solbakk, Marianne Nikolaisen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Artikkelen bygger på en studie av konflikthåndtering og konfliktforståelse i et utvalg norske kunnskapsbedrifter. Det fremgår av studien at det er stor grad av begrepsuklarhet knyttet til konflikter, og at det er vanskelig ...