• Motiver for å delta i eventer: betydningen av deltakernes rolle 

      Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn; Oklevik, Ove (Chapter; Peer reviewed, 2019)
      I dette kapitlet ser vi på hvordan ulike motiver påvirker eventdeltakelse blant deltakere med ulike roller – rolle som kun publikum, kun frivillig, kun utøver eller kombinasjoner av disse. Resultatene fra en forstudie og ...