• Psykologiske kontrakter i team 

      Egeland, Therese (Journal article, 2014)
      Denne artikkelen presenterer et nytt perspektiv for å forstå hva som ligger bak velfungerende team. Det horisontale psykologiske kontraktsperspektivet lanseres for å forstå bedre hvordan relasjoner mellom teammedlemmer ...