Now showing items 21-40 of 99

   Subject
   VDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Meteorologi: 453 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kommunikasjon og distribuerte systemer: 423 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Matematisk modellering og numeriske metoder: 427 [2]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Analyse: 411 [11]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Forsikringsmatematikk og risikoanalyse: 417 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412 [2]
   VDP::Medical disciplines: 700 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Family practice: 751 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800 [4]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Forebyggende medisin: 804 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806 [3]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801 [4]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200 [3]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Informasjons- og kommunikasjonssystemer: 321 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Demografi: 300 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370 [2]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310 [5]