• Kvalitet ved norske kaffebarer 

      Dahle, Anders (Master thesis, 2007)
      Denne oppgaven tar for seg forskjellige vinklinger innenfor økonomisk kvalitetsteori og ser på hvordan disse teoriene egner seg for bruk i kaffebarbransjen. I tillegg ser jeg på om satsing på kvalitet i kaffebarer gir ...