• ABC i PET 

      Dahr, Christopher (Master thesis, 2008)
      Kostnadsvurderinger av PET i Norge har vært gjort tidligere (J.G.Fjell, 2003 og overslagsmessig av SMM). Disse er imidlertid teoretisk beregnet i forkant av innføringen av PET ved Riks-Radiumhospitalet. Både organisering ...