• Commitment i team 

      Dreier, Birthe Brenne; Eggen, Kaja Winsnes (Master thesis, 2014)
      I denne masterutredningen utforskes forløperne til commitment til teamarbeid. Det handler om hvordan commitment etableres og utvikles i team, noe som er et hittil lite utforsket område. Det faktum at det er en positiv ...