• Verdivurdering av SAS AB 

      Gangås, Silje Garberg (Master thesis, 2006)
      Denne siviløkonomutredningen er skrevet med det formål å gjøre en verdivurdering av SAS AB. Del 1 inneholder en presentasjon av selskapet, herunder dets konsernstruktur og forretningsområder, posisjon i markedet samt ...