• Effektiv ledelse av kunnskapsmedarbeidere : verdien av tillit 

      Garberg, Stål Ulvin (Master thesis, 2012)
      Denne utredningen tar sikte på å utforske hvilken verdi tillit har i ledelse av kunnskapsmedarbeidere. Målet har vært å undersøke hvorvidt det finnes et grunnlag for å se på tillit som en hovedfaktor innen god ledelse, ...