• Bensinstasjonsbransjens møte med endrede forbrukertrender i markedet 

      Bjertnes, Ingeborg; Kaldbekken, Maria Cyrus (Master thesis, 2020)
      Formålet med utredningen er å studere hva bensinstasjonsbransjen kan gjøre i tiden fremover for å møte endrede forbrukertrender i markedet. For å besvare forskningsspørsmålet er det gjennomført fem kvalitative dybdeintervjuer ...