• The balanced scorecard : teori og praktisk anvendelse 

      Kalland, Anne Linn A. (Master thesis, 2006)
      I utredningen presenteres bruken av Balanced Scorecard i case bedriftene Oslo Fengsel og Sparebanken Vest. Begge bedriftene var i en omstillingsprosess og hadde dårlig måloppnåelse på det tidspunktet de innførte ...