• Informasjonsinnholdet i samtidige utbytte- og resultatannonseringer 

      Kjenstad, Einar Cathrinus; Lambach, Alexander (Master thesis, 2008)
      I denne utredningen gjennomfører vi en begivenhetsstudie der vi tester hvorvidt uventede utbytte- og resultatendringer, for selskaper notert på Oslo Børs, er forbundet med abnormal avkastning. Vi finner at uventede ...