• Avkastningsmål i norsk næringseiendom : en komparativ studie 

      Lampe, Mia Sydnes; Svendsen, Christer Andre (Master thesis, 2017)
      I denne masteroppgaven ønsker vi å utrede i hvor stor grad et representativt utvalg av norsk næringseiendom samsvarer med gjeldende referanseindeks innen næringseiendom, IPDindeksen. Oppgaven tar utgangspunkt i våre egne ...