• DOF ASA : Strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse 

      Waage, Ingeborg (Master thesis, 2017)
      I denne masterutredningen er formålet å estimere markedsverdien av egenkapitalen til DOF ASA per 31.12.2016. Dette utføres gjennom en strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse av offshorerederiet. Utredningen ...